Arviointiharjoituksia


Jotta oman tekstin arviointi olisi helpompaa, tee ensin pari harjoitusta.

 1. Lue ensin arviontikriteerit ja pisteytysohjeet.

 2. Lue sen jälkeen ensimmäinen esimerkkivastaus ja arvioi se. Sen jälkeen katso video, jossa opettaja arvioi ja pisteyttää vastauksen.

 3. Arvioi sen jälkeen vielä toinen esimerkkivastaus ja katso opettajan arvio.

 4. Arvioi lopuksi oma vastauksesi.


ARVIOINTIKRITEERIT JA PISTEYTYSOHJE


Otsikko
 • On otsikko - 1p
 • Ei otsikkoa - 0p

Johdanto
 • On hyvä johdanto - 2p
 • On jonkinlainen johdanto, mutta ehkä liian pitkä tms. 1p
 • Ei johdantoa, teksti vain alkaa 0p

Kappalejako
 • On onnistunut kappalejako 2p
 • On jonkinlainen kappalejako, mutta jotkut kappaleet esim. liian pitkiä tai lyhyitä 1p
 • Ei kappalejakoa 0p

Kirjakieli
 • Teksti on kokonaisuudessaan hyvää ja selkää kirjakieltä 2p
 • Teksti on enimmäkseen kirjakieltä, mutta sisältää muutamia puhekielisyyksiä tai kielessä muuten korjattavaa 1p
 • Teksti on puhekielinen 0p

Asiasisällön määrä
 • Sisältöä on sopivasti eli riittävästi, mutta ei esim. liian seikkaperäisiä juoniselostuksia 2p
 • Sisältöä on kohtuullisesti, mutta enemmänkin voisi olla 1p
 • Sisältöä on liian vähän 0p

Asiasisällön laatu
 • Anna 1p jokaisesta kohdasta, jossa on liitetty yhteen Romeo ja Julia ja tragedian piirteet

Lopetuskappale
 • Tekstissä on hyvä lopetuskappale 2p
 • Tekstissä on jonkinlainen lopetuskappale 1p
 • Lopetus puuttuu, teksti vain loppuu, kun kirjoittaja ei ole keksinyt enempää kirjoitettavaa 0p


LINKKI ENSIMMÄISEEN ESIMERKKIVASTAUKSEEN


LINKKI TOISEEN ESIMERKKIVASTAUKSEEN


Tästä pääset takaisin esseevastauksen pääsivulle