Lauseopin peruskäsitteitä


Mitä pitää osata jakson päätteeksi:

- Pitää tietää, mikä on lause, lauseke ja virke
- Pitää tietää, mikä on predikaatti, subjekti, objekti, predikatiivi ja adverbiaali ja osata etsiä ne lauseesta.


Lauseopin peruskäsitteitä ovat virke, lause ja lauseke.


  • Virke on tekstijakso joka alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen. Virkke koostuu yhdestä tai useammasta lauseesta.
  • Lause rakentuu persoonamuotoisen verbin ympärille. Virkkeessä on yhtä monta lausetta kuin siinä on persoonamuotoisia verbejä. Persoonamuotoinen verbi on verbi, jonka eteen voi lisätä jonkin persoonapronominin.
  • Lauseke lauseen osa, joka koostuu kiinteästi yhteen liittyvistä sanoista. Jos lauseen sanajärjestystä muuttaa, lausekkeet liikkuvat kokonaisina kimppuina.Predikaatti, subjekti, objektiPredikatiivi, adverbiaali

Harjoituksia


TESTIT


Nämä testit voit tehdä, kun olet valmis.

1. Testaa löydätkö persoonamuotoisen verbin ja tajuatko, mikä on lause.


YHTEENVETO


Janne Saarisen juliste lauseenjäsennyksestä