Tehtävä


1. Tee muistiinpanot Monte Kriston kreivistä. Voit kirjoittaa esim. kuka teoksen on kirjoittanut ja milloin. Kerro lisäksi esimerkiksi juonesta pääkohdat tiiviisti ja selvästi.
2. Alla on lueteltu romantiikan piirteitä. Mieti, miten ne mahdollisesti näkyvät Monte Kriston kreivissä
3. Kirjoita esseevastaus aiheesta Monte Kriston kreivi romantiikan ajan teoksena.

Romantiikka


  • Romantiikka tyylisuuntauksena ajoittuu 1700-luvun lopulle ja 1800-luvun alkupuolelle.
  • Romantiikassa vedottiin tunteeseen ja mielikuvitukseen.
  • Romanttiset tarinat saattoivat olla epäloogisia ja sekavia.
  • Romantiikkaan liittyi sankarillisten yksilösuoritusten ihailu ja yksiönvapautta korostettiin.
  • Romantikot olivat kiinostuneita myös yliluonnollisesta ja tiedostamattomasta.